برترین مسیرهای اروپایی

تورهای اروپا

لوکس‌ترین سفرهای اروپایی را با عالی‌گشت تجربه کنید

۱
۲
aegean-airlines-logo.png2
۴
Austrian-Airlines-logo-old
۲
تور صربستان نوروز ۹۷

تورهای ترکیبی اروپای عالی‌گشت ویژه تابستان 97

پاریس؛ 
جشن بیکران

سه سفر متفاوت فرانسه با هر سلیقه و هر زمانی که دارید

خدمات تور: 

بلیط رفت و برگشت با پروازهای ایران‌ایر و ماهان، ترنسفرهای فرودگاهی، اقامت در هتل‌ 4 ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، گشت‌های شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان مطابق با برنامه‌ی تور.

پاریس 8 روزه، 7 شب اقامت

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1290 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2050 یورو

با پرواز ماهان: 1/990/000 با پرواز ترکیش ایر و قطر: 2/990/000

ایتالیا . فرانسه

سه سفر متفاوت برای غرق شدن در زیبایی سرزمین هنر و مد

خدمات تور:
 بلیط رفت و برگشت با پروازهای ایران‌ایر و ماهان، ترنسفرهای فرودگاهی، پرواز داخلی از رم به پاریس، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، گشت‌های شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان مطابق با برنامه‌ی تور

8 روزه، 3 شب پاریس، 4 شب رم

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته:  1350 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 1950 یورو

با پرواز ماهان: 2/990/000

فرانسه . اسپانیا

دو سفر متفاوت برای رقص، موسیقی و هیجان خرید

خدمات تور: 
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، ترنسفرهای فرودگاهی، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، گشت‌های شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان مطابق با برنامه‌ی تور

8 روزه، 4 شب پاریس، 3 شب بارسلون

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1750 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2440 یورو

پرواز ماهان ایر: 2/990/000

11 روزه، 3 شب بارسلون، 2 شب ونیز، 5 شب رم

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 2250 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 3250 یورو

پرواز ماهان ایر: 2/990/000

11 روزه، 4 شب بارسلون، 1 شب فلورانس، 1 شب ونیز، 4 شب رم

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 2590 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 3490 یورو

پرواز ماهان ایر 2/990/000

فرانسه . ایتالیا . اسپانیا

سفر رویایی به دور اروپا

خدمات تور: 
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، ترنسفرهای فرودگاهی، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، گشت‌های شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان مطابق با برنامه‌ی تور

13 روزه، 4 شب پاریس، 4 شب رم، 4 شب بارسلون

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 2590 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 3690 یورو

با پرواز ماهان: 2/990/000

10 روزه، 3 شب بارسلون، 3 شب رم، 3 شب پاریس

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 2290 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 3090 یورو

با پرواز ماهان: 2/990/000

10 روزه، 3 شب مادرید، 3 شب رم، 3 شب بارسلون

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1990 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2690 یورو

با پرواز ماهان: 2/990/000

10 روزه، 3 شب بارسلون، 3 شب مادرید، 3 شب پاریس

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1990 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2690 یورو

با پرواز ماهان: 2/990/000

اسپانیا؛ 
سرزمین رقص و موسیقی

نوای موسیقی فلامنکو و گرمی آفتاب شهرهای گرم جنوبی

خدمات تور: 
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، ترنسفرهای فرودگاهی، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، گشت‌های شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان مطابق با برنامه‌ی تور

8 روزه،7 شب مادرید

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1150 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 1450 یورو

پرواز ماهان: 2/990/000

8 روزه، 4 شب بارسلون، 3 شب مادرید

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1350 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 1950 یورو

پرواز ماهان: 2/990/000

8 روزه،7 شب بارسلون

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1190 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 1990 یورو

پرواز ماهان: 1/990/000 ترکیش ایر و قطر: 2/990/000

10 روزه، 4 شب ایبیزا، 3 شب بارسلون

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 2250 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 3190 یورو

پرواز ماهان: 1/990/000

ترکیش ایر و قطر: 2/990/0000

8 روزه، 3 شب بارسلون، 4 شب رم

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1390 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 1850 یورو

پرواز ماهان: 2/990/000

8 روزه، 3 شب بارسلونا، 4 شب مالاگا

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1550 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2350 یورو

پرواز ماهان: 2/990/000

8 روزه، 4 شب تنریف، 3 شب بارسلون

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1650 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2290 یورو

پرواز ماهان: 1/990/000

ترکیش ایر و قطر: 2/990/0000

11 روزه، 4 شب بارسلون، 3 شب مادرید، 3 شب والنسیا

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1990 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2590 یورو

پرواز ماهان: 3/990/000

یونان؛ 
بر موج‌های مدیترانه

معابد باستانی، ، لذتِ بودن در سواحل مدیترانه

خدمات تور: 
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایژین ایرلاینز، ترنسفرهای فرودگاهی، اقامت در هتل‌های ۴ یا 5 ستاره با صبحانه، بیمه مسافرتی، گشت‌های شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان مطابق با برنامه‌ی تور

5 روزه، 4 شب آتن

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 690 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 990 یورو

پرواز ماهان: 1/990/000

8 روزه، 7 شب آتن

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 850 یورو (برای هتل 4 ستاره) یا 1350 یورو (برای هتل 5 ستاره)

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 1250 یورو (برای هتل 4 ستاره) یا 2090 یورو (برای هتل 5 ستاره)

پرواز ماهان: 2/990/000

8 روزه، 4 شب آتن + 3 شب بارسلونا

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1490 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2090 یورو

پرواز ماهان 2/990/000

 

فرانسه . بلژیک . هلند

سفر در فرهنگ غنی و طبیعت زیبای اروپا

خدمات تور: 
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان، ترنسفرهای فرودگاهی، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، گشت‌های شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان مطابق با برنامه‌ی تور

7 شب آمستردام

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1350 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2150 یورو

پرواز ایران ایر: 1/990/000

ترکیش ایر و قطر: 2/990/000

8 روزه، 4 شب پاریس، 4 شب آمستردام

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1690 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته:2490 یورو

پرواز ماهان: 2/990/000

8 روزه، 4 شب بارسلون، 3 شب آمستردام

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1660 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته:  2530 یورو

پرواز ماهان: 2/990/000

تورهای ترکیبی اتریش

سفری استثنایی به سرزمین‌ موسیقی کلاسیک

خدمات تور: 
بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران‌ایر، ترنسفرهای فرودگاهی، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، گشت‌های شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان مطابق با برنامه‌ی تور

8 روزه، 4 شب بارسلون، 3 شب وین

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1550 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2090 یورو

با پرواز ماهان: 3/400/000

تورهای ترکیبی آلمانی

سفری استثنایی به سرزمین‌ کاخ‌های زیبا

خدمات تور: 
بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر، ترنسفرهای فرودگاهی، اقامت در هتل‌های ۴ ستاره با صبحانه، ویزای شنگن، بیمه مسافرتی، گشت‌های شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان مطابق با برنامه‌ی تور

9 روزه، 3 شب پاریس، 5 شب برلین

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1650 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2350 یورو

با پرواز ماهان: 2/990/000

9 روزه، 4 شب آمستردام، 4 شب برلین

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1790 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2790 یورو

با پرواز ماهان: 2/990/000

9 روزه، 4 شب آمستردام، 4 شب کلن

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1690 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2850 یورو

با پرواز ماهان: 2/990/000

8 روزه، 4 شب بارسلون، 3 شب زوریخ

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته: 1650 یورو

قیمت هر نفر در اتاق 1 تخته: 2290 یورو

با پرواز ماهان: 2/990/000

ما دوست داریم که عالی‌گشت را مشاور سفر خود بدانید، منتظر تماس شما هستیم: 02143635